Aktivácia licencie Terminal serveru

Každú licenciu Terminal servera je potrebné aktivovať cez internet. Aktivácia sa vykonáva po inštalácii. Postup aktivácie je nasledovné:

1. Po zakúpení licencie ste od nás e-mailom dostali licenčný súbor s príponou tlic. Na tento súbor prosím dvakrát kliknite. Súbor by sa mal automaticky otvoriť v Thinstuff XP / VS Server Administrator.

Alternatívny postup! Ak sa licenčný súbor automaticky neotvorí v Server Administrator, tak uložte licenčný súbor z e-mailu do PC. Potom spustíte program Thinstuff XP / VS Server Administrator (Štart / Programy / Thinstuff / XPVS server / Thinstuff XP / VS Server Administrator). V menu File potom spustíte Import License from File a nahráte licenčný súbor.

ruční nahrání souboru s licencí do programu Thinstuff XP/VS Administrator

2. Po nahratí licenčného súboru sa objaví dialóg o úspešnom importe licencie a nutnosti aktivácie licencie. Kliknete na tlačidlo Activate licenses …

aktiv1

3. Otvorí sa aktivačné okno. V ňom vyberiete Add licenses / Start internet activation . Tým sa otvorí stránka na webe výrobcu Thinstuff.

aktiv2

4. Na webe sa prihlásite do svojho účtu. Prihlasovacie údaje sme Vám zaslali spolu s licenciou Terminal servera. Ak nepoznáte svoje heslo , môžete si ho nechať opätovne zaslať pomocou odkazu „please send me a new one“ .

přihlášení k vašemu účtu

5. Otvorí sa stránka so zoznamom vašich licencií (pravdepodobne len jedna licencia). Kliknete na bodka Activate , a potom na Activate / Download license .

Ak v zozname licencií nie je uvedená žiadna licencia , tak stačí skopírovať licenčné číslo z e-mailu do políčka Enter a License Code a potom kliknete na Activate / Download license . Licenčné číslo Terminal Servera nájdete v e-maile, ktorý som vám zasielal spoločne s faktúrou. Číslo je vo formáte 123456-XXXXXXXXXXXXXXXXXX .

dialog pro aktivaci licence

6. Otvorí sa dialóg pre stiahnutie licenčného súboru. Uložíte si licenčný súbor na PC (napr. na plochu) a potom ho ručne nahráte do Thinstuff XP / VS Server Administrator v menu File / Import license from file.

ruční nahrání souboru s licencí do programu Thinstuff XP/VS Administrator

7. Tým je licencie aktivovaná a spárovaná s Vaším konkrétnym hardware. V programe Thinstuff XP / VS Administrator potom túto licenciu uvidíte v zozname aktivovaných licencií.

seznam aktivovaných licencí v programu Thinstuff XP/VS Administrator