Čo potrebujete pre fungovanie XP / VS Terminal serveru?

Terminálový server zaistí, že sa na Váš počítač (nazvime ho teraz server) budete môcť vzdialene pripojiť a vzdialene pracovať. Ale aby ste sa mohli vzdialene pripojiť, musí Váš server byť z internetu dostupný. To možno dosiahnuť niekoľkými spôsobmi:

  1. Máte alebo môžete mať verejnú IP adresu.
  2. Môžete si zaistiť presmerovania portuna Vašom routeru.
  3. Môžete si mezi klientským a serverový PC vytvoriť VPN sieť.

1. Máte alebo môžete mať server s verejnou IP adresu

Toto je najjednoduchší prípad . Verejnú IP adresu Vám môže prideliť Váš poskytovateľ internetu . Informujte sa u neho, za akých podmienok verejnú IP adresu poskytuje (môže to byť spoplatnené).

Pokud již veřejnou IP adresu na Vašem serveru máte, stačí ji zadat při připojování se na Váš server pomocí vzdálené plochy z klientského PC.

Vzdálená plocha - zadání veřejné IP adresy
Zadání veřejné IP adresy Vašeho serveru do dialogu na klientském PC pro připojení k serverovému PC

2. Můžete si zajistit přesměrovávání portu

Tento postup není úplně jednoduchý a je určen pro technicky zdatné uživatele. Potřebujete k tomu administrátorský přístup k Vašemu internetovému routeru, popř. (což je pravděpodobnější) k tomu potřebujete spolupráci Vašeho poskytovatele internetu. Přesměrování portu je popsáno na Wikipedii (česky) a návody na přesměrování pro různé routery jsou zde (anglicky).

Informujte sa u Vášho poskytovateľa internetu , či Vám vie nastaviť presmerovanie portu 3389 (RDP) z Vášho internetového routeru na Váš serverový počítač tak, aby sa presmerovával externé IP adresa routeru na interné IP adresu Vášho servera .

Ak Vám toto poskytovateľ internetu nastaví a zariadi, budete sa k Vášmu serverovému PC pripájať z klienta zadaním externej IP adresy routera. Presmerovanie portu potom zabezpečí, že sa toto vzdialené pripojenie „prenesie“ z routeru na Váš serverový PC.

Vzdálená plocha - zadání IP adresy routeru
Zadanie IP adresy Vášho routera do dialógu na klientskom PC pre pripojenie k serverovému PC

3. Vytvorenie VPN siete

Pokud neumíte VPN síť vytvořit a nastavit sami, můžete vám s tím pomoci.