Varianty

Tabuľka popisuje rozdiely medzi tromi variantmi XP/VS Terminal Servera.

Varianta XP/VS Servera: Lite Standard Professional
Vzdialená správa
Zrkadlenie aktuálneho pripojenia (obrazovka, klávesnica, myš) pre ďalšieho užívateľa kvôli lepšej podpore (funkcia nie je dostupná na Windows 8 / Server 2012, obmedzená podpora od Windows 8.1)
Ano Ano Ano
Spustenie jednej konkrétnej aplikácie namiesto celej Windows plochy
Spustenie vybrané aplikácie po pripojení.
Ano Ano Ano
Prístup k hardvéru a zariadeniam na serveri pri vzdialenom pripojení Ano Ano Ano
Klientske zariadenia použiteľná pri vzdialenom pripojení: tlačiarne, clipboard, pamäťové karty, porty COM a LPT, pevné disky * Ano Ano Ano
Prenos zvuku zo servera na klienta (audio downstream) * Ano Ano Ano
Prenos zvuku z klienta na server (audio upstream) ** Ano Ano Ano
Presmerovanie Windows Media Player zo servera na klienta ** Ano Ano Ano
TS Easy Print
Nie je potrebné inštalovať na server žiadne tlačové ovládače.
Ano Ano Ano
TS RemoteApp:
Zobrazenie jednej konkrétnej vzdialenej aplikácie na klientovi, namiesto celej Windows plochy. Vzdialená aplikácie sa zobrazí na klientovi tak, ako keby bola spustená lokálne.
Funkcia nie je dostupná, ak je XP/VS Server nainštalovaný na Windows XP/Vista alebo Windows Server 2003.
Funkcia je dostupná, ak je XP/VS Server nainštalovaný na Windows 7/8/10/11 alebo Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022.
Na strane klienta je potrebné mať nainštalovanú bezplatnú aplikáciu TSX Client .
Ďalšie informácie ohľadom TS RemoteApp nájdete tu.
Ano Ano Ano
Podpora viacerých monitorov ** Ano Ano Ano
Vylepšená kompatibilita
Kompatibilný mód pre aplikácie, ktoré nie sú podporované Terminal Serverom
Ne Ano Ano
Overovanie domény pre vzdialených užívateľov
XP/VS Server musí byť členom Windows Server Domain – nefunguje na Windows Home Editions
Ne Ano Ano
Užívateľská podpora
v angličtitě
30-dňové inštalačný podpora Podpora na 1 rok Podpora na 2 roky

* Nie je podporované, ak je XP / VS Server nainštalovaný na systémoch Vista Home.
** funguje len ak je XP / VS Server nainštalovaný na Windows 7 alebo Windows Server 2008.

Rozšírené vlastnosti XP/VS Terminal Servera:

Varianta XP/VS Servera: Lite Standard Professional
TSX Session Broker (optimalizácia záťaže)
Na základe analýzy zaťaženia servera sú prichádzajúce vzdialené spojenia automaticky priraďované ďalším serverom v multiserverovém prostredí.
(XP / VS Server musí byť členom Windows Server Domain – nefunguje na Windows Home Editions, Windows 8/10/11 a Windows Server 2012/2016/2019/2022)
Ne Ano Ano
TSX USB
Umožňuje používať na serveri všetky USB zariadenia pripojené ku klientovi počas vzdialeného pripojenia, tak ako by bola pripojená priamo na server cez USB, bez nutnosti inštalácie ovládačov na serveri. Môžete teda používať vaše USB zariadenia pripojené ku klientskemu PC tak, ako keby bola pripojená priamo k serveru, a môžete ich zdieľať medzi ostatnými pripojenými užívateľmi . Vhodné napr. Pre USB skenery, tlačiarne, mobilné telefóny, webkamery atď. USB 3.0 nie je podporované.
Ne Ne Ano
TSX Gateway
Bezpečné RDP-VPN řešení, prístup na vzdialenú plochu cez HTTPS.
Ne Ne Ano
RemoteFX
Prístup k multimediálnému obsahu cez RDP.
Ne Ne Ano

Podporované operačné systémy na serveri:

Varianta XP/VS Serveru: Lite Standard Professional
Windows XP
Všetky verzie vrátane XP Home
Ano Ano Ano
Windows Vista
Všetky verzie vrátane Vista Home Basic a Home Premium
Ano Ano Ano
Windows 7, 8, 8.1/10/11
Všetky verzie vrátane Windows 7 Starter, Home Basic a Home Premium / Windows 8/8.1/10/11 Standard, Professional a Enterprise
Ano Ano Ano
Windows Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
Všetky verzie vrátane Small Business Server (i 2011), Web Server a Foundation Server (bez Terminal Services / Remote Desktop Services Role), Windows Server 2012 (R2)/2016/2019/2022 Essentials a Foundation
Ne Ano Ano