Nastavenie užívateľov a prístupových práv

Všetky nastavenia používateľov a prístupových práv sa prevádza na serverovom PC .

Nastavenie používateľov, ktorí môžu k systému pristupovať vzdialene

Na Home edíciách Windows (Windows XP Home, Vista Home, Windows 7 Home atď.) Majú administrátori a bežní užívatelia už štandardne nastavené oprávnenie pristupovať k PC vzdialene cez vzdialenú plochu.

Nižšie uvedený obrázok nie je pravdepodobne dostupný v Home edíciách Windows.

Náhled nastavení vzdáleného přístupu k PC

Pridanie užívateľa do skupiny „Remote Desktop Users“ na Windows

Na Windows Home (Windows XP Home, Vista Home, Windows 7 Home atď.) Nie je potrebné tento krok vykonávať.

Na ostatných edíciách Windows XP je postup nasledujúci:

 1. Spustite program Computer Management (Správa počítača) .
 2. V nej kliknite na Local Users and Groups .
 3. Dvakrát kliknite na položku Users .
 4. Dvakrát kliknite vybraného užívateľa.
 5. Vyberte záložku “ Member of “ a kliknite na Add
 6. Do okienka „Enter the object names to select“ zadajte „Remote Desktop Users“.
 7. Kliknite na Check Names .
 8. Ak je meno overené, kliknite na OK.

Formát užívateľských mien od Windows 8

Od verzie Windows 8 sa zmenil spôsob práce s užívateľskými účtami vo Windows. Microsoft zmenil formát užívateľských mien. Miesto lokálnych účtov je teda vhodné používať účty Microsoft (Microsoft account).

 • Ak sa prihlasujete pod lokálnym účtom, používajte pri prihlásení pre užívateľské meno formát localaccount \ meno používateľa
 • Ak sa prihlasujete pod Microsoft účtom, používajte pri prihlásení pre užívateľské meno formát microsoftaccount \ meno používateľa

Riešenie v angličtine je popísané napr. zde nebo zde.

Nastavenie prístupu pre vzdialených užívateľov na Windows Server

Na Windows Servera majú štandardne povolené vzdialené prihlasovanie iba užívatelia zo skupiny správcov. Musíte preto manuálne povoliťprihlásenie pomocou vzdialenej plochy aj pre skupinu Remote Desktop Users.

Prihlásenie doménových užívateľov

Pri prihlásení doménových užívateľov k XP / VS terminálový server prosím aplikujte nasledujúci postup:

 1. Spustite program Computer Management (Správa počítača) .
 2. V nej kliknite na Local Users and Groups .
 3. Dvakrát kliknite na položku Groups .
 4. Dvakrát kliknite na položku “ Remote Desktop Users „.
 5. Kliknite na Add
 6. Do okienka „Enter the object names to select“ zadajte „Domain Users“.
 7. Kliknite na Check Names .
 8. Ak je meno overené, kliknite na OK.