Nastavenie TS RemoteApp

Terminal server umožňuje vzdialené spúšťanie jednej konkrétnej aplikácie. Užívateľ teda neuvidia pri prihlásení celú vzdialenú plochu, ale rovno sa mu spustí konkrétne nastavená aplikácie a po ukončení aplikácie sa celá vzdialená relácia zatvorí. Táto funkcia sa nazýva TS RemoteApp, je to defacto to isté.

Nastavenie tohto spôsobu práce závisí od operačného systému na serveri a na klientovi.

Nastavenie pre serverové PC

Pokiaľ máte na serveri Windows 7/8/10/11 alebo Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022

V týchto operačných systémoch je možné využiť funkciu TS RemoteApp , ktorú Terminal server zadarmo obsahuje vo všetkých variantoch.

Funkciu TS RemoteApp možné zapnúť v nástroji Terminal Server Administrator v menu Options -> Install TS RemoteApp Support. Ak túto položku v menu nenájdete, tak je už automaticky zapnutá a aktívna.

Pokiaľ máte na serveri Windows XP / Vista alebo Windows Server 2003

V týchto operačných systémoch odporúčam na server doinštalovať aplikáciu TSX RemoteApp. Tá je zadarmo súčasťou licencie Terminal servera Standard a Professional. K variante Lite možné aplikáciu TSX RemoteApp dokúpiť.

Nastavenie pre klientské PC

Pre pripojenie z klientskeho PC je určená bezplatná aplikácia TSX Client. Tá funguje na nasledujúcich klientskych operačných systémoch:

  • Windows 7 SP1
  • Windows 8 / 8.1
  • Windows 10/11
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012 (R2)
  • Windows Server 2016/2019/2022
Nastavenie zobrazenia jednej vzdialenej aplikácie
Nastavenie konkrétneho programu (napr. notepad)

Pre pripojenie z klientskeho PC s operačným systémom Windows XP / Vista je určená klientska aplikácia TSX RemoteApp Client .