Nastavení TS RemoteApp a TSX RemoteApp

Terminal server umožňuje vzdálené spouštění jedné konkrétní aplikace. Uživatel tedy neuvidí při přihlášení celou vzdálenou plochu, ale rovnou se mu spustí konkrétní nastavená aplikace a po ukončení aplikace se celá vzdálená relace zavře. Tato funkce se nazývá TS RemoteApp nebo TSX RemoteApp, je to defacto totéž.

Nastavení tohoto způsobu práce závisí na operačním systému na serveru a na klientovi.

Nastavení pro serverové PC

Pokud máte na serveru Windows 7/8/8/10 nebo Windows Server 2008/2012/2016

V těchto operačních systémech je možné využít funkci TS RemoteApp, kterou Terminal server zdarma obsahuje ve všech variantách.

Funkci TS RemoteApp lze zapnout v nástroji Terminal Server Administrator v menu Options -> Install TS RemoteApp Support. Pokud tuto položku v menu nenajdete, tak je již automaticky zapnutá a aktivní.

Pokud máte na serveru Windows XP/Vista nebo Windows Server 2003

V těchto operačních systémech doporučuji na server doinstalovat aplikaci TSX RemoteApp. Ta je zdarma součástí licence Terminal serveru Standard a Professional. K variantě Lite lze aplikaci TSX RemoteApp dokoupit.

Nastavení pro klientské PC

Pro připojení z klientského PC je určena bezplatná aplikace TSX Client. Ta funguje na následujících klientských operačních systémech:

  • Windows 7 SP1
  • Windows 8/8.1
  • Windows 10
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012 (R2)
  • Windows Server 2016
Nastavení zobrazení jedné vzdálené aplikace

 

Nastavení konkrétního programu (např. Pohody)

Videonávod na nastavení TSX Client a funkce RemoteApp

Pro připojení z klientského PC s operačním systémem Windows XP/Vista je určena klientská aplikace TSX RemoteApp Client.