Vícenásobné přihlášení pod stejným uživatelem

V základním nastavení se může vzdálený uživatel přihlásit k terminálovému serveru pouze jednou v daný okamžik. Pokud potřebujete, aby se jeden uživatel mohl v daný okamžik přihlásit vícekrát (např. z více zařízení současně), je potřeba toto nastavení povolit v administraci terminálového serveru:

  • spustit Terminal Server Administrator
  • v menu položka Options
  • zrušit zaškrtnutí položky „Restrict Terminal Services users to a single remote session“.

single-session-per-user